Seu universitÓria de d'Eivissa i Formentera

Cerimònia de graduació a la seu universitària d'Eivissa i Formentera

Dia: divendres, 22 de setembre de 2023
Hora: 12 hores
Lloc: Seu universitària d’Eivissa i Formentera

El divendres dia 22 de setembre de 2023, a les 12 h, a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera.

Els alumnes admesos han de ser a l'interior de la sala a les 11.30 h per rebre les instruccions pertinents. Per al públic assistent, les portes s'obriran a les 11.45 h.

La cerimònia es podrà seguir en directe a través del Canal de la UIB a YouTube.

Durant l’acte hi haurà un fotògraf, adjudicatari del contracte per a la realització i venda de les fotografies de les cerimònies de graduació, dut a terme mitjançant la Llei de contractes del sector públic, que farà una fotografia dels estudiants en el moment de pujar a l’estrada, els quals la podran adquirir un cop hagi acabat la cerimònia.

Estudiants de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera.

Sol·licitud d’assistència a la cerimònia

La sol·licitud d’assistència a la cerimònia de graduació s’ha de fer del 10 de juliol al 7 de setembre de 2023 a través d’UIBdigital.

Poden fer la sol·licitud els alumnes que tinguin aprovat, com a mínim, el 75 per cent dels crèdits totals de la titulació i estiguin matriculats de la resta de crèdits que els manquin per acabar els estudis.

Requisits d’assistència a la cerimònia

El dia 8 de setembre els alumnes que varen sol·licitar d’assistir-hi, han de complir amb els requisits següents:

Facultat d’Economia i Empresa: els poden mancar únicament el TFG i les pràctiques externes per acabar els estudis.

Facultat de Dret: els poden mancar únicament el TFG i les pràctiques externes per acabar els estudis.

Facultat d’Educació: han de tenir tots els crèdits del pla d’estudis superats.

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia: han de tenir tots els crèdits del pla d’estudis superats.

Notificació de l’admissió o no admissió

L’admissió a la cerimònia, juntament amb el nombre de convidats admesos, o el rebuig a participar-hi es notificarà a través d’UIBdigital el dia 13 de setembre de 2023.

Procediment per establir el nombre de convidats

Si els alumnes admesos a les cerimònies més tots els seus convidats caben a la sala, aleshores s'admetran tots els convidats.

En cas contrari, s'aniran restant convidats als alumnes que més n'han proposat, fins que càpiguen tots a la sala.