Facultat de Dret

Cerimònia de graduació de la Fscultat de Dret 

Dia: dilluns, 6 de novembre
Hora: 18 hores
Lloc: Aula Magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador

El dilluns dia 6 de novembre de 2023, a les 18 hores, a l'Aula Magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.

Els alumnes admesos han de ser a l'interior de la sala a les 17.30 hores per rebre les instruccions pertinents. Per al públic assistent, les portes s'obriran a les 17.45 hores.

La cerimònia es podrà seguir en directe a través del Canal de la UIB a YouTube.

Durant l’acte hi haurà un fotògraf, adjudicatari del contracte per a la realització i venda de les fotografies de les cerimònies de graduació, dut a terme mitjançant la Llei de contractes del sector públic, que farà una fotografia dels estudiants en el moment de pujar a l’estrada, els quals la podran adquirir un cop hagi acabat la cerimònia.

Estudiants de la Facultat de Dret. 

Sol·licitud d’assistència a la cerimònia

La sol·licitud d’assistència a la cerimònia de graduació s'ha de fer del 10 de juliol al 19 d’octubre de 2023 a través d’UIBdigital.

En el cas del grau, poden fer la sol·licitud els alumnes que tinguin aprovat, com a mínim, el 75 per cent dels crèdits totals de la titulació i estiguin matriculats de la resta de crèdits que els manquin per acabar els estudis.

En el cas del doble grau, poden fer la sol·licitud els alumnes que tinguin aprovat, com a mínim, el 80 per cent dels crèdits totals de la titulació i estiguin matriculats de la resta de crèdits que els manquin per acabar els estudis.

Requisits d’assistència a la cerimònia

El dia 20 d’octubre els alumnes que varen sol·licitar d’assistir a la cerimònia han de tenir tots els crèdits del pla d’estudis superats.

Notificació de l’admissió o no admissió

L’admissió a la cerimònia, juntament amb el nombre de convidats admesos, o el rebuig a participar-hi es notificarà a través d’UIBdigital el 26 d’octubre de 2023.

Procediment per establir el nombre de convidats

Si els alumnes admesos a les cerimònies més tots els seus convidats caben a la sala, aleshores s'admetran tots els convidats.

En cas contrari, s'aniran restant convidats als alumnes que més n'han proposat, fins que càpiguen tots a la sala.